Zwischenklasse
V1
Samson of Holiday, Z+B: Gundula Liese
V2
Mad Love Deanje, Z+B: Hana Hrdlikova
Offene Klasse
V1, CAC, CACIB, BOS
Jolly Joker Wild Fantasy, Z+B: Alice Soltysova
V1, Res.CAC, Res.CACIB
Typhoon of New Deal, B: D.Zimmerling & S. Kurtas
Jugendklasse
V1, JCAC, BJH
Corina von der MaximiliansmŘhle, Z+B: Bettina Hasse
Sg2
Svenja vom Steinsee, Z+B: Silke & Burghard Koziar
Zwischenklasse
V1, Res.CAC, Res.CACIB
Adriana Lima Angel`s Light, B: Janka Schurter
V2
Olympia Z Dvora Fonovic, B: Vera Mikulova
Offene Klasse
V1, CAC, CACIB, BOB
Eclipse of New Deal, B: D. Zimmerling & S. Kurtas
V2
Castel D┤argent Hametyste, B: Alice Soltysova
V3
Wild Rose od Sarecke Skaly, B: Veronika Vesela
V4
Conny Elizabeth ┌dolý Vrchlice, B: Pavlina Benesova
Championklasse
Sg1
Luccy Stribrny Artep, Z+B: Petra Urbancova