Jüngstenklassen
VV1, Jüngstenbester
Blue Amulet Lady La Luna (H), Z+B: Natalia Kamisarova
Jugendklasse
V1, JCAC, BJH, German Jr.Winner
William Chomutovska Krasa, B: Janka Schurter
V2, Res.JCAC
Orinoko of Darkmoore, B: Ronny Klemt
V3
Blue Amulet Killer Looks, Z+B: Natalia Kamisarova
Zwischenklasse
V1, Res.CAC
Hunderwood Habit Rouge, B: Henni Krüger
V2
Blue Amulet Joyful Temper, Z+B: Natalia Kamisarova
V3
Erol von Ümmingen, Z+B: Regina Wnuk
V4
Samson of Holiday, Z+B: Gundula Liese
Offene Klasse
V1, CAC, Res.CACIB
Typhoon of New Deal, Z+B: Dana Zimmerling & Silke Kubisch
V2
Wild Mimosa's Late Night Espresso, Z+B: Kerstin Blattner
V3
Elvis Azzaro Mabonda, Z+B: Dagmar Maková
V4
Royal Tiffany's I'm Tiger, B: Sabine & Chantal Elcke
Championklasse
CAC, CACIB, BOB, German Winner
Kardinal Nove Kasio, Z+B: Martina Baseova
V2, Res.CAC
Grand Ovacia Aristokrat, B: A. Braleczyk & F. Stolberg
V3
Rob-Roy of New Deal, B: M. Szombath & D. Záhonyi-Abel
Jugendklasse
V1, JCAC, German Jr.Winner
Enchanting Buddies Summertime, Z+B: Christine Budde
V2, Res.JCAC
Keysie von Sternenäuglein, Z+B: Petra Kitze
Sg3
Svenja vom Steinsee, B: Burghard & Silke Koziar
Zwischenklasse
V1, Res.CAC
Precious Diamond Ars Ashanti, B: Slawomir Lis
V2
Blue Amulet Just Perfekt, Z+B: Natalia Kamisarova
V3
Corina von der Maximilliansmühle, Z+B: Bettina Hasse
Offene Klasse
CAC, CACIB, BOS, German Winner
Eclipse of New Deal, B: Dana Zimmerling & Silke Kurtas
V2
Wild Mimosa's Escada Exclusive, Z+B: Kerstin Blattner
Championklasse
V1, CAC, Res.CACIB
Blue Amulet Emotion Energy, B: Natalia Kamisarova