Jugendklasse
V1, JCAC
Yahoo Crystal of the York, B: Jutta Neuhold
V2, Res.JCAC
Fleur-de-lis-Latino, B: Jutta Neuhold
V3
Cloony Amamos La Vida, Z+B: Nicole Schmid
Zwischenklasse
V1, Res.CAC
So what of Bregadoon, B: Brigitte Piros
Offene Klasse
V1, CAC
Ilko von Ruwenheim, B: Haike Wohlfarth
V2
Charly Brown of bright Beauty, B: Andreas Lietz
Championklasse
V1, CAC, BOB
Willy Chomutovská Krása, B: Doris Bergmann
Jugendklasse
V1, JCAC, BJH
Curly Sue Amamos La Vida, Z+B: Nicole Schmid
V2, Res.JCAC
Lovely Heart's Los Angeles, Z+B: Doris Bergmann
V3
Udipty Damayanty Djaya, B: Swetlana Wolf
Sg4
Diamond Prinzess of bright Beauty, Z+B: Manuela Hönle
Zwischenklasse
V1, CAC
Abby Amamos La Vida, Z+B: Nicole Schmid
Sg2
Karlotta von Stolzenfels, Z+B: Karin Pesaresi
Offene Klasse
V1, Res.CAC
River of Love Stribrne prani, B: Gisela Köchig
V2
of Morning Sun´s Over the top, B: Doris Bergmann
Championklasse
V1, CAC, BOS
Kendos Kiss My Darling, Z+B: Gisela Köchig