Babyklassen
VV1, Best Baby
of Morning-Sun´s over the Top (H), B: Doris Bergmann
Jüngstenklassen
VV1, Jüngstenbester
Enchanting Buddies Unikat (R), Z+B: Christine Budde
Jugendklasse
V1, JCAC
Ibo Dal Monte Pellegrino, B: Brigitte Piros
V2, Res.JCAC
of Morning-Sun´s Luke Skywalker, Z+B: Jutta Neuhold
V3
Dream's of Harmony O'Brian, B: Helga Dirksen
V4
Fiercy King of Love vom Woogthal, B: Viktoria Mantler
Zwischenklasse
V1, Res.CAC
Erol von Ümmingen, Z+B: Regina Wnuk
Offene Klasse
V1, CAC, BOB
Giotto Da Poco Sole, B: Jutta Neuhold
Sg2
Carpender's Timmy, B: Daniela Regh
Jugendklasse
V1, JCAC, BJH
Enchanting Buddies Summertime, Z+B: Christine Budde
V2, Res.JCAC
Travoltan Dzhakonda-II, Z+B: E. Suvorova
Sg3
Only You of Bregadoon, Z+B: Kerstin Meyer
Zwischenklasse
V1, Res.CAC
of Morning-Sun´s Jacky Kennedy, B: Doris Bergmann
V2
Giorgina von Stolzenfels, B: Emmi Zimmermann
Offene Klasse
V1, CAC
Rada's Victory In The Spotlight, Z+B: V.I.Koster
Championklasse
V1, CAC, BOS
Serter Zeta J, B: M.L. Rossella